in ce situatie poate fi retinut certificatul de inmatriculare al unui vehicul?

a)  autovehiculul are aplicate afise publicitare;
b) datele din certificatul de inmatriculare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
c) detinatorul nu face dovada incheierii asigurarii auto de raspundere civila.